travel@edentour.am
AMD
USD
EUR
RUR
ENG
|
|
Հայ
Թեժ Լեռ հանգստյան տուն

 

Սենյակի տեսակը

Ցածր սեզոն

15.01-30.04 / 01.10-30.12

Միջին սեզոն

01..05-30.06/01.09-30.09

Բարձր սեզոն

01.07/31.08

Ստանդարտ մեկտեղանի

18.500 դրամ

21.700 դրամ

23.700 դրամ

Ստանդարտ երկտեղանի

24.500 դրամ

27.700 դրամ

29.700 դրամ

Դելյուքս երկտեղանի

30.800 դրամ

34.500 դրամ 

37.500 դրամ

Սյութ երկտեղանի

31.800 դրամ

36.500 դրամ

39.500 դրամ

Ընտանեկան-4 անձ

45.000 դրամ

50.000 դրամ

55.000 դրամ

Քոթեջ- 6 անձ

58.000 դրամ

72.000 դրամ

77.000 դրամ

 

 

 

 

Գինը ներառում է՝

  • Նախաճաշ
  • Ընթրիք
  • Բաց լողավազան
  • Ֆիտնես կենտրոն
  • Սեղանի թենիս
  • Մանկական խաղահրապարակ
  • Վոլեյբոլի դաշտ
  • Գրադարան
  • Wi-Fi

 

Մինչև 6 տարեկան 1 երեխայի գիշերակացը ՝ անվճար

Բիլիարդ-1500 դրամ/1 ժամ

Փլեյսթեյշն-800 դրամ/1ժամ

Հավելյալ մահճակալ-6000 դրամ

Ճաշ-2400 դրամ/անհատական մենյու/

© 2016 EdenTour. All rights reserved.